Práce ve FLOW?

Holistické a hloubkově-kontextové vzdělávání, opřené o ekosystém služeb a vzdělávacích oborů,  cílem je poskytnout skutečné vzdělávání pro 21. století – budoucnost plnou složitostí a nejednoznačností. Dětem nabízíme rozvoj kognitivních dovedností, práci s emoční inteligencí, rozvoj schopnosti spolupráce a sociálních dovedností a celkový well-being.

Flow team

Jsme plně akreditovaná základní škola.

Základní škola FLOW nabízí future–ready, projektově orientovaný vzdělávací program pro základní školy, postavený na tom nejlepším z moderních směrů a kombinující ověřené vzdělávací a výchovné metody a strategie z oblasti didaktiky, psychologie, přírodních a humanitních věd s podporou moderních technologií.

Naše vize

Naší vizí je šťastný a spokojený člověk připravený pro život v 21. století. Připravenost v našem pojetí znamená schopnost rychle se adaptovat na měnící se svět plný nových výzev. Naším společným cílem je připravit děti na následující: sice nevíme, co nás v budoucnu čeká, přesto jsme schopni děti vybavit potřebným mindsetem a dovednostmi, které jim pomohou překonat i neznámé.

Pro koho stavíme FLOW?

Náš vzdělávací program je realizován prostřednictvím projektů, díky kterým si žáci každý rok prohlubují klíčové kompetence a znalosti z jednotlivých vzdělávacích oblastí. Jsme partnerem především pro uvědomělé rodiče, pro které je vzdělání jejich dětí investicí a chtějí se na něm aktivně podílet. 

Koho hledáme?

Pedagogy s velkou láskou k dětem, kteří v nich vidí možnosti a chtějí jim poskytnout prostor pro jejich jedinečnost, bez předsudků a domněnek. Hledáme někoho, kdo se nebojí dělat věci jinak – lidi s otevřenou hlavou a ochotou měnit status quo.

Obsahy projektů jsou kombinací kvalitních vzdělávacích metod a strategií vznikajících v České republice a v zahraničí. I my, škola FLOW, vytváříme vlastní vzdělávací metody, strategie a aplikace.

Průběžně hledáme pedagogy pro MŠ a první i druhý stupeň ZŠ s různou aprobací.

Co nabízíme?

Budete součástí velké vize, nejen jako pedagogové, ale především jako partneři. Nabízíme pevné zázemí, otevřenou týmovou kulturu a adekvátní finanční ohodnocení, přiměřené vašim zkušenostem a touze růst.

  • Interní tréninky v oblastech metodiky, leadershipu, psychologie a rozvoje talentu
  • Studijní volno a finanční příspěvek na vzdělávání
  • Sick days
  • Sleva na školném pro vaše děti
Používáme cookies. Díky nim vám správně fungují naše webové stránky. Pomáhají nám také správně vyhodnocovat úspěšnost jednotlivých stránek a neustále je zkvalitňovat.