Základní škola Flow

Základní škola FLOW nabízí projektově orientovaný vzdělávací program postavený na tom nejlepším z moderních vzdělávacích směrů a kombinující ověřené vzdělávací a výchovné metody a strategie z oblasti didaktiky, psychologie, přírodních a humanitních věd s podporou moderních technologií.

Výzvy 21. století

Vlivem celkového rozvoje společnosti začínají nejen české školy, ale i školy zahraniční pociťovat nutnost změny ve vzdělávacích potřebách žáků. Tento fakt je vyvolán nově vznikajícími nároky na vyšší úroveň kompetencí každého jedince, vznikajícími integračními procesy, globálním pojetím výchovy atd. 

Základní škola FLOW nabízí projektově orientovaný vzdělávací program postavený na tom nejlepším z moderních vzdělávacích směrů a kombinující ověřené vzdělávací a výchovné metody a strategie z oblasti didaktiky, psychologie, přírodních a humanitních věd s podporou moderních technologií. Cílem školy je nabídnout rodičům pro jejich děti možnost holistického rozvoje a kontextové vzdělávání, které bude naplňovat požadavky na kompetence a dovednosti 21. století – FUTURE READY SCHOOL.

Jsme partnerem především pro uvědomělé rodiče, pro které je vzdělání jejich dětí investicí a chtějí se na něm aktivně podílet. 

Klademe důraz na připravené prostředí, vysokou kvalitu odborného týmu, vícezdrojové financování činnosti školy a využití moderních nástrojů a metod ve vzdělávání, včetně digitálních technologií a výsledků vědy.

flow

Škola je v současnosti neúplná (1. – 5. ročník). Přirozeně a plynule však bude rozvíjena v úplnou školu. Kapacita třídy umožňuje vzdělávat až 24 žáků.

Škola se nachází na adrese Přívozní 1064/2a na Praze 7 Holešovice. Budova je dopravně dobře dostupná tramvají ze zastávky Ortenovo náměstí, metrem pak ze zastávky Nádraží Holešovice a také autem s možností parkování v okolí školy.

Prostředí školy považujeme za významnou část vzdělávacího procesu. Primárním cílem při tvorbě a péči o prostředí školy je, aby se nejen žáci, ale i celá rodina cítili bezpečně. Prostory musí umožnit různou formu individuální práce a spolupráce, aby mohly rozvíjet motivaci, kreativitu, soustředění a schopnost učit se.

Prostředí školy

Škola má světlé, čisté a moderní prostory, které prošly částečnou rekonstrukcí v roce 2022. Prostory a vybavení byly vybrány s ohledem na světlo, proudění vzduchu, akustiku, fyzické a duševní potřeby dětí. Pohyb a pobyt žáků ve třídě odpovídá potřebám ve vztahu k práci i podmínkám prostor. Prostory školy zahrnují jednu třídu, relaxační zónu, prostor určený pro hlubokou práci, šatnu, zázemí pro pedagogy a sociální zařízení. Prostor tedy nabízí možnost soustředěné práce i realizace týmových výzev. Žáci mají možnost využít sdílený prostor se zónami k odpočinku a individuální práci, fyzickému vyžití nebo společenské diskuzi.

Škola FLOW spolupracuje s organizací makeITtoday v oblasti programování a rozvoje digitálních dovedností.

Prostory školy zahrnují třídy, relaxační zóny, prostory určené pro hlubokou práci, šatnu, zázemí pro pedagogy a sociální zařízení. Prostor tedy nabízí možnost soustředěné práce i realizace týmových výzev.

Děti mají možnost pracovat se všemi dostupnými pomůckami školy dle vlastního výběru, prostředí je plně otevřené. Didaktické pomůcky odpovídají základním potřebám vzdělávacího programu, v této oblasti plánujeme intenzivní rozvoj ve spolupráci s odborníky. 

K realizaci tělesné výchovy a vztahu k pohybu máme navázanou spolupráci s nedalekým fitness clubem NR-GM fitness club, který nám pronajímá sál pro pohybové aktivity.

Na péči o prostředí se podílí pedagogové i žáci. Prostor je koncipován minimalisticky se snahou maximálně efektivně využít prostor včetně podlah nebo stěn i jeho vybavení. Materiály jsou především přírodní, se snahou dostat do prostoru co nejvíce zeleně. Samozřejmostí je třídění odpadu. 

Žáci nemají povinnou práci na doma ve stylu domácích úkolů, jsou motivováni pro rozpracování témat vlastního zájmu v domácím prostředí s rodiči nebo spolužáky (práce v týmech). Všechny dostupné nástroje jsou k dispozici přímo v připraveném prostředí třídy. 

Stravováni je zajištěno v jídelně v docházkové vzdálenosti od budovy školy.

Vzdělávací program je připraven na prezenční výuku, jelikož vzájemná interakce, sociální vazby, spolupráce a kreativita jsou bez fyzické přítomnosti pro žáky těžko uchopitelné. Přesto máme rozpracovanou metodiku pro realizaci vzdělávacího programu distanční formou a připravujeme se na situace, ve kterých je nutné část dětí nebo celou třídu vzdělávat distanční formou. 

Pedagogové sdílí prostor společně s žáky po celou dobu trvání školního dne a jsou jim k dispozici po celou dobu výuky.

Používáme cookies. Díky nim vám správně fungují naše webové stránky. Pomáhají nám také správně vyhodnocovat úspěšnost jednotlivých stránek a neustále je zkvalitňovat.