Vize FLOW a kam míříme

Naší vizí je šťastný a spokojený člověk připravený pro život v 21. století

Dlouhodobou vizí FLOW

je vytvořit ekosystém, jehož cílem je poskytnout skutečné vzdělávání pro 21. století. Věříme, že k tomu, abychom uspěli, bude třeba vybudovat několik úrovní služeb a produktů, mezi které patří

Pro uchazeče

FLOW International School

jde o klasickou prezenční formu výuky se standardní docházkou

FLOW Online School

obsah a curriculum, které nyní tvoříme ve FLOW bude v horizontu cca 1–2 let k dispozici pro distanční/hybridní výuku pro děti z celé republiky

FLOW Teachers Leadership Institut

pro maximální dosažení kvality výstupů našich žáků si klademe za cíl vytvořit vlastní pedagogický institut, kde se zaměříme na (do)vzdělávání budoucích učitelů FLOW pro oba formáty výuky - prezenční a/nebo hybridní

FLOW Parents Development Academy

důležitou součástí holistického rozvoje vašeho dítěte je výchova a míra vašeho zapojení/interakce se školou. Proto bychom rádi od roku 2023 rozjeli sérii workshopů, kde zaměříme na tzv. “Dynamiku rodičovství” s cílem Vám pomoct rozpoznat svůj osobitý styl výchovy, jak ze sebe a svého dítěte dostat to nejlepší a zároveň mít dobrý pocit, že využíváte svůj talent na maximum

FLOW Publishing

již nyní víme, že k naplnění našich cílů budeme potřebovat vlastní materiály

FLOW LABs

inovační lab určený k hledání nových cest, jak pomocí technologií lépe rozvíjet talent vašich dětí. Sem patří např. gamifikace, umělá inteligence, datová inteligence, rekomendační algoritmy, etc.

Naše hodnoty

flow

Profil žáka FLOW

Škola bude vzdělávat tak, aby měli všichni žáci v každém momentu procesu učení možnost uplatnit své individuální předpoklady a jejich vzdělávání se odvíjelo od převažujících zájmů a schopností, zároveň pro ně přinášelo výzvy. Stejně bude přistupováno i k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nebo žákům mimořádně nadaným. Pro podporu tohoto cíle spolupracujeme s externími odborníky.

Poznejte náš tým

Pedagogický tým pro každou třídu se skládá ze zkušeného pedagoga, odpoledního pedagogického asistenta a rodilého mluvčího s pedagogickou zkušeností.

Používáme cookies. Díky nim vám správně fungují naše webové stránky. Pomáhají nám také správně vyhodnocovat úspěšnost jednotlivých stránek a neustále je zkvalitňovat.