Pro zájemce

Zápis do první třídy pro školní rok 2024/2025 se uskuteční ve dnech 3. a 6. dubna 2024 od 9:00 do 17:00 hodin. Součástí zápisu je pohovor vedení školy se zákonnými zástupci dítěte.

Zároveň nabízíme možnost předběžné diagnostiky školní zralosti a připravenosti dne 20. ledna 2024 od 9:00 do 17:00 hodin.
chci termín pro DiagnostikU
školní zralosti
V případě obsazenosti termínu nás neváhejte kontaktovat
na adrese info@skolaflow.cz.
Flow team
flow

Zápis do 1. třídy

Vaše dítě bude zábavnou formou po dobu zhruba 20 minut plnit různé úkoly, které mají za cíl diagnostikovat zralost v jednotlivých percepcích a tedy určit, v jaké míře je vaše dítě připravené pro nástup do školy. Vy budete zatím tento čas trávit rozhovorem s vedením školy a nezbytnou administrativou. Výsledek zápisu obdržíte zhruba do týdne a pokud se rozhodnete pro zápis do naší školy, v průběhu 2 týdnů dojde k podpisu smlouvy a oficiálnímu zápisu vašeho dítěte na ZŠ FLOW.

ŘÁDNÝ termín zápisu
V případě obsazenosti termínu nás neváhejte kontaktovat
na adrese info@skolaflow.cz.

Co nezapomenout?

U zápisu poprosíme jednoho ze zákonných zástupců dítěte o předložení osobního dokladu (občanský průkaz nebo cestovní pas) a rodného listu dítěte. Společně vyřídíme vše potřebné k splnění formální části zápisu.

Jaká jsou kritéria pro přijetí?

  1. Základní podmínkou je splnění formální části zápisu, tedy doručení žádosti o přijetí k povinné školní docházce. Žádost musí být doručena do dne zápisu, včetně.
  2. Při vydávání rozhodnutí o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky na Základní škole FLOW bude rozhodující pořadí sestavené sestupně podle počtu získaných bodů při testech školní zralosti.
  3. Při rovnosti počtu bodů rozhoduje los.

Seznam přijatých dětí (pod registračními čísly) zveřejníme na www.skolaflow.cz nejpozději 5 dní ode dne zápisu. Zákonní zástupci přijatých dětí budou vyzváni k podepsání smlouvy o studiu, a to nejpozději do 2 týdnů od zápisu. Pokud dítě nebude přijato k základnímu vzdělávání, bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno emailem.

Nezávazná přihláška ke studium na ZŠ FLOW

  • Líbí se vám náš přístup?
  • Jste se stávající školou nespokojení?
  • Zvažujete přestup?
flow

Přestoupit k nám můžete i v průběhu školního roku. Vše za vás vyřídíme. Neváhejte a kontaktujte nás na adrese info@skolaflow.cz.

Používáme cookies. Díky nim vám správně fungují naše webové stránky. Pomáhají nám také správně vyhodnocovat úspěšnost jednotlivých stránek a neustále je zkvalitňovat.