Práce ve FLOW

Holistické a hloubkově-kontextové vzdělávání, opřené o ekosystém služeb a vzdělávacích oborů, cílem je poskytnout skutečné vzdělávání pro 21. století – budoucnost plnou složitostí a nejednoznačností. Dětem nabízíme rozvoj kognitivních dovedností, práci s emoční inteligencí, rozvoj schopnosti spolupráce a sociálních dovedností a celkový well-being.

Asistent pedagoga

plný úvazek

Hledáme s okamžitým nástupem nového kolegu/kolegyni - pedagoga 1. stupně pro doplnění třídního kolektivu.

Pedagog pro 1. stupeň

plný úvazek

Hledáme s okamžitým nástupem nového kolegu/kolegyni - pedagoga 1. stupně pro doplnění třídního kolektivu.

Průběžně hledáme pedagogy pro MŠ a první i druhý stupeň ZŠ s různou aprobací.

Naše vize

Naší vizí je šťastný a spokojený člověk připravený pro život v 21. století. Připravenost v našem pojetí znamená schopnost rychle se adaptovat na měnící se svět plný nových výzev. Naším společným cílem je pak připravit děti na následující: "sice nevím, co mě v budoucnu čeká, mám ale mindset, který mi pomůže překonat i neznámé."

Pro koho stavíme FLOW?

Náš vzdělávací program je realizován prostřednictvím projektů, díky kterým si žáci každý rok prohlubují klíčové kompetence a znalosti z jednotlivých vzdělávacích oblastí. Jsme partnerem především pro uvědomělé rodiče, pro které je vzdělání jejich dětí investicí a chtějí se na něm aktivně podílet.
modal
modal
modal
Jak na to jdeme?

Jak na to jdeme?

Škola je v současnosti neúplná (1. – 5. ročník). Přirozeně a plynule však bude rozvíjena v úplnou školu. Kapacita třídy umožňuje vzdělávat až 24 žáků.

Pedagogický tým funguje ve složení hlavní český pedagog s didaktickou zkušeností, asistent pedagoga a částečně rodilý mluvčí. Máme k dispozici podpůrný tým, neboli odborný tým pro pedagogy i děti, jedná se především o dětského psychologa, metodika pro vzdělávání a logopeda.

Rozvíjíme spolupráci s externími odborníky na rozvoj jednotlivých kompetencí a vzdělávacích oborů, který propojí informace s reálným světem.

Co nabízíme?

Budete součástí velké vize, nejen jako pedagogové, ale především jako partneři. Nabízíme pevné zázemí, otevřenou týmovou kulturu a adekvátní finanční ohodnocení, přiměřené vašim zkušenostem a touze růst.
  • Interní tréninky v oblastech metodiky, leadershipu, psychologie a rozvoje talentu
  • Studijní volno a finanční příspěvek na vzdělávání
  • Sick days
  • Sleva na školném pro vaše děti