Vítejte v přátelském
prostředí školy FLOW

Poznejte školu, kde každý student je cenný a kde podporujeme osobní růst v přátelském a podnětném prostředí.
Ve FLOW klademe velký důraz na psychologicky bezpečné prostředí pro děti a jejich rodče. Každá třída mimo jiné nabízí tři zóny pro vzdělávání: hlavní třídu, relax zónu a deep work. To v kombinaci s flexi nábytkem a  90 minutovými bloky umožňuje pedagogům a dětem lépe se ponořit do probrané látky a naplno si užít daný projekt. Věříme, že takto připravené prostředí přispívá nejen ke kognitivnímu rozvoji dětí, ale i jejich celkové psychické a duševní pohodě.

Virtuální prohlídka naší školou

Profil žáka

Žák Školy FLOW je zvídavý, kreativní a otevřený novým výzvám. Díky naší vzdělávací filozofii se naučí nejen akademické dovednosti, ale také kritické myšlení, spolupráci a digitální gramotnost. Naši studenti jsou podporováni, aby rozvíjeli své silné stránky a objevovali nové oblasti zájmu. V naší škole není důležité jen to, co se učíme, ale i to, jak se učíme.

Mimoškolní aktivity

Nabízíme různé kroužky a aktivity, které rozvíjejí sociální dovednosti a kreativitu. Dále spolupracujeme s dalšími institucemi, abychom poskytli studentům přístup k široké škále aktivit.

Jak to ve FLOW děláme?

Školní den v FLOW začíná v 7:30 ranní družinou a pokračuje ranním kruhem v 8:15. Poté následují dva dopolední 90 min. bloky. Oběd je naplánován na 12. hod., po kterém následuje odpolední program a kroužky, s možností družiny do 17:00 hod.

Podrobnější informace o našem vzdělávacím přístupu najdete v sekci Vzdělávací program FLOW. V sekci Často kladené otázky (FAQ) se dočtete o našich pedagozích, čím se Flow odlišuje, společných akcích pro rodiny, zapojení rodičů do procesu vzdělávání, školách v přírodě, nabídce mimoškolních aktivit, podpoře inkluzivního prostředí, integraci technologií do výuky, péči o duševní zdraví, domácích úkolech, výuce angličtiny a komunikaci s rodiči o pokroku jejich dětí.

FAQ