Jsme akreditovaná základní škola

Naší misí je pomoct dětem rozvíjet myšlení budoucích inovátorů.
Škola FLOW nabízí projektovou výuku se zaměřením na digitální gramotnost a rozšířenou výuku anglického jazyka. Naším cílem je připravit vaše děti na rychle se měnící svět a budoucnost plnou neznáma.

modal
modal
modal

Projektová výuka

Projektová výuka

Naše výuka se opírá o projektové učení, kde žáci řeší reálné problémy a výzvy. Tím rozvíjejí schopnost analyzovat situace, pracovat v týmu a prezentovat nápady. Tento přístup podporuje sociální dovednosti a komunikační schopnosti, připravuje děti na budoucí kariéru a zvyšuje jejich motivaci tím, že je činí aktivními tvůrci svého učení.

Skola Flow
Přehrát video

Rozšířená angličtina

Rozšířená výuka AJ

Naše rozšířená výuka angličtiny je určena pro všechny žáky, ať už mají jakoukoliv úroveň angličtiny. Program kombinuje gramatiku a konverzaci s cílem odstranit strach z mluvení a povzbudit děti k používání angličtiny ve všech předmětech a každodenním životě. Cílem je, aby angličtina byla pro děti přirozeným komunikačním jazykem. V určitých fázích vzdělávací cesty žáci obdrží certifikát od Cambridge Centre, který potvrzuje jejich jazykové dovednosti. Program je navržen tak, aby podporoval každého žáka v jeho individuálním jazykovém rozvoji.

jak to u nas vypada
Přehrát video

Digitální gramotnost

Programování a digitální gramotnost

V rámci našeho kurikula klademe důraz na programování a digitální gramotnost, aby naše děti od první třídy rozvíjely dovednosti nezbytné v digitálním věku. Učíme je, jak s pomocí digitálních technologií tvořit obsah, vytvářet digitální produkty a služby. Cílem je, aby děti nebyly jen pasivními spotřebiteli, ale staly se aktivními tvůrci v digitálním světě, rozuměly technologiím kolem sebe a byly schopné je kreativně využívat.

jak to u nas vypada
Přehrát video

Proč FLOW?

Vybrat FLOW jako vzdělávací instituci znamená respektující přístup a podporu jedinečnosti každého žáka. Jsme přesvědčeni, že efektivní vzdělávání vychází z individuálních potřeb, silných stránek a ambicí každého dítěte. To se promítá do našeho způsobu výuky, kde žáci dostávají příležitost růst v souladu se svými osobními cíli a zájmy.

Naše kurikulum je navrženo tak, aby reflektovalo požadavky současného, neustále se měnícího světa. Nabízíme širokou škálu projektů, které nejen poskytují praktické zkušenosti, ale také rozvíjí digitální gramotnost – základní dovednosti potřebné pro úspěšnou budoucnost v digitálním věku.

Naši žáci jsou vedeni k tomu, aby se stali nejen konzumenty, ale především tvůrci digitálního obsahu, což umožňuje rozvoj jejich kreativity a inovativního myšlení. Ve FLOW se učení neodehrává pouze v tradičních třídách; naši žáci se učí v prostředí, které je navrženo tak, aby podporovalo spolupráci, kreativitu, kritické myšlení a osobní pohodu (well-being).

Tato filozofie vzdělávání pomáhá žákům FLOW rozvíjet nejen akademické dovednosti, ale také sociální a emoční inteligenci, což jsou klíčové faktory pro dosažení úspěchu v osobním i profesním životě.

Psychologické bezpečí

Psychologické bezpečí

Ve FLOW klademe důraz na psychologické bezpečí a celkový wellbeing dětí. Toho dosahujeme prostřednictvím projektové výuky, která je navržena tak, aby podporovala individualizaci učení a zahrnovala různé učební zóny ve třídách. Naše 90minutové výukové bloky umožňují pedagogům i dětem plně se ponořit do daného projektu a probrané látky, což napomáhá hlubšímu porozumění a lepšímu zapojení do učebního procesu. Důležitou součástí našeho týmu je školní psycholog, který nejen sleduje celkovou dynamiku třídy, ale také pracuje individuálně s dětmi, aby podpořil jejich emocionální a sociální rozvoj. Náš školní den začíná ranním kruhem, kde mají děti možnost vyjádřit se k čemukoli, co je trápí nebo co chtějí sdílet, což jim pomáhá začít den s pozitivním nastavením a pocitem sounáležitosti. Tento holistický přístup k vzdělávání je klíčem k podpoře dobrého psychického zdraví a celkové pohody našich dětí.

Skola Flow

Komunikace

Komunikace s rodiči

Další velký důraz ve FLOW klademe na otevřenou a průběžnou komunikaci s rodiči, aby byli co nejvíce informováni o dění ve škole a o pokrocích svých dětí. K tomuto účelu aktivně využíváme systém Edookit, který nám umožňuje sdílet pravidelné evaluace v klíčových předmětech na měsíční bázi. Tímto způsobem zajistíme, že rodiče mají přehled o akademickém vývoji a úspěších svých dětí. Kromě toho jsou rodiče včas informováni o všech mimoškolních aktivitách, exkurzích a výletech, které škola organizuje. Na začátku každého měsíce také rodiče obdrží tzv. měsíční plán, který jim poskytne detailní přehled o nadcházejícím projektu, jeho cílech, klíčových kompetencích a obsahových cílech v rámci jednotlivých předmětů. Tento proaktivní přístup k informovanosti rodičů podporuje transparentnost a buduje silnou vazbu mezi školou a rodinou, což je zásadní pro podporu rozvoje a úspěchu každého dítěte ve FLOW.

Hodnocení

Slovní hodnocení

Ve škole FLOW klade důraz na slovní hodnocení, aby byl vzdělávací proces co nejvíce přizpůsoben individuálnímu rozvoji žáků. Místo tradičního známkování využíváme formativní přístup, který je zásadní pro kontinuální učení a umožňuje identifikaci silných stránek a oblastí pro zlepšení. Toto hodnocení probíhá po každém projektu, v pololetí a na konci školního roku, což poskytuje žákům a učitelům přehled o pokroku a nastavuje cíle pro budoucí vzdělávání. Kromě toho děti mají příležitost k self-assessment, což podporuje jejich sebereflexi a schopnost sebeřízení. Pro posílení vztahů mezi dětmi, rodiči a pedagogy organizujeme tripartitní setkání, která poskytují prostor pro otevřenou diskuzi o vzdělávacím procesu a osobním rozvoji. Tato setkání jsou klíčová pro vytváření pevného základu důvěry a podpory, což je nezbytné pro úspěšný vzdělávací proces ve FLOW.

Váš první krok k obohacujícímu vzdělání

Vstoupit do světa FLOW je začátkem jedinečné vzdělávací cesty. Naše přijímací řízení je navrženo tak, aby bylo co nejpřístupnější a zároveň nám umožnilo poznat každé dítě. Zde je přehled toho, co můžete očekávat, a jak se můžete stát součástí naší školy.
krok 1

Informační schůzka a seznámení

Navštivte náš web a seznamte se s naším vzdělávacím programem, filozofií a školním prostředím. Doporučujeme vám také účast na dnech otevřených dveří nebo osobním setkání s vedením školy, které nabízíme.

krok 2

Nezávazná přihláška

Vyplňte naši online přihlášku. Budeme od Vás vyžadovat základní informace, detaily o dosavadním vzdělání vašeho dítěte a motivaci pro studium na Škole FLOW.

krok 3

Příprava dokumentů

S přihláškou je potřeba předložit všechny relevantní dokumenty, včetně vysvědčení, doporučení od učitelů, a případně portfolia nebo dalších ukázek prací dítěte.

krok 4

Přijímací pohovor

Po předložení přihlášky a dokumentů budete pozváni na přijímací pohovor. Toto je příležitost pro děti ukázat nám svou osobnost, talent a přístup k učení.

krok 5

Oznámení o přijetí

Po úspěšném pohovoru vám bude zasláno oznámení o přijetí a další instrukce. Budeme s vámi v kontaktu během celého procesu, abychom zajistili, že máte všechny potřebné informace a podporu.

Slovo ředitelky

Potřebujeme se dokázat zorientovat v nových situacích, umět se kriticky zamyslet, rozhodnout se a za těmito svými kroky si stát, přijmout za ně zodpovědnost. Právě takový přístup jsem objevila ve FLOW se svým holistickým přístupem ke vzdělávání a projektově orientovanou výukou, která má žáky připravovat pro život takový, jaký nám 21. století přináší. Líbí se mi, že FLOW do vzdělávacího procesu zahrnuje smysluplnost, kreativitu, hravost a zejména radost. FLOW se nebojí realizovat vzdělávání „jinak“, přinášet výzvy. I já si je ráda stanovuji, mám neustálou potřebu posouvat se vpřed a motivovat také ostatní k podobnému smýšlení. FLOW vnímám jako příležitost pro změnu přístupu ke vzdělávání i pro svůj profesní růst.
Michaela Kralova
Marv Shamma

Co o nás řekli:

Dan Pražák


učitel

Hodně mě baví lidi s vizí. Ještě víc lidi, co tu vizi i umějí naplňovat. A proto mě fakt baví pozorovat Marva Shammu a jeho školu FLOW. Dneska mají den otevřených dveří ve škole, která zase vypadá o kus líp než když jsem tu byl naposledy.

Eva


rodič

Naše dcera navštěvuje školu Flow, kam přestoupila ze státní školy, a rozdíl je nepřehlédnutelný. Zde se opět našla a každé ráno jde do školy s velkým nadšením! Na Flow si nejvíce vážíme jejich přístupu zaměřeného na děti. Nejenže se snaží, aby se děti naučily, ale také se jim snaží vytvořit bezpečné a podporující prostředí. Dcera si chválí všechny učitele, kterých si váží a cítí v nich oporu, i zajímavou náplň učiva. Jako rodiče oceňujeme, že škola usiluje o splnění svých cílů, které si stanovila na začátku, i přes různé výzvy spojené s nově zahájeným provozem (škola byla otevřena pouze před 7 měsíci). Naše dcera i my se vždy těšíme na každoměsíční demo day (kde děti předvádí, na čem pracovaly během posledních týdnů.) Výhodou jsou i pestré odpolední kroužky (jóga, věda, keramika, logopedie). Celkově jsme se školou Flow velmi spokojení a jsme rádi, že jsme se rozhodli pro ni.

Veronika


maminka

Chtěla jsem pro syna školu, do které se bude těšit a učení ho bude bavit. A nejenže se do školy těší, ale často se mu ani nechce z ní domů - protože i družina je super ☺️ Já oceňuji individuální přístup k vzdělávání - pokud synovi něco nejde hledáme společně řešení (jak s učitelkou, tak dalšími odborníky) jak mu učivo vysvětlit formou, která bude pro něj lepší a stále zábavná. To nám umožňuje více času věnovat tomu, v čem je dobrý!

Michaela Kralova
Marv Shamma
modal
modal
modal

Jste připraveni začít svou cestu s námi?

Zašlete svou přihlášku ještě dnes!
Máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoc s procesem přihlášky? Náš tým je zde, aby vám pomohl. Nechte nám zprávu prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nebo chatu a my se vám ozveme co nejdříve.