Vítejte ve FLOW 🧡
Holistický rozvoj dětí pro 21. století!

Flow team

Jsme plně akreditovaná základní škola pod MŠMT.

FLOW je bilingvní, projektově orientovaná základní škola. Jsme plně akreditovaná základní škola pod MŠMT. Naším cílem je připravit vaše děti na rychle se měnící svět a budoucnost plnou neznáma.

V čem jsme unikátní?

Projektově orientovaný vzdělávací program

klademe důraz na praktickou aplikaci znalostí a dovedností v rámci projektových aktivit. Žáci se podílejí na plánování, realizaci a vyhodnocování projektů, což jim umožňuje rozvíjet kreativitu, inovativnost, týmovou spolupráci a řešení reálných problémů. Tento přístup nabízí dětem možnost rozvoje klíčových kompetencí, které jsou potřebné pro úspěšnou kariéru a život v současné společnosti.

Programování od první třídy

Výuka programování od první třídy pomáhá dětem rozvíjet kreativitu, kritické myšlení, logické uvažování a řešení problémů. Tento přístup také přináší výhody v oblasti matematiky, vědy, technologií a podnikání. Výuka programování umožňuje dětem se seznámit s novými technologiemi a rozvíjet svou digitální gramotnost, což je důležité pro úspěch v moderní společnosti. Celkově tedy výuka programování od první třídy přináší mnoho výhod a pomáhá dětem připravit se na budoucí kariéru.

flow

Dovednosti pro 21. století

V 21. století jsou pro děti klíčové dovednosti, které jim umožňují přizpůsobit se rychle se měnícím podmínkám. Adaptabilita, odolnost vůči stresu ze změn a schopnost prezentovat před lidmi jsou velmi důležité. Děti by také měly být schopné pracovat s mentálními modely a umět se vypořádat s chybami a selháními. Tyto dovednosti jsou klíčové pro úspěch v rychle se měnícím světě, kde se objevují nové technologie a nové způsoby práce. Děti, které se naučí tyto dovednosti, budou schopné úspěšně řešit problémy, spolupracovat s ostatními lidmi a dosáhnout svých cílů v životě

Psychologická
a logopedická podpora

V kontextu základní školy a práce s dětmi jsou psychologická a logopedická podpora důležité pro zvládání různých problémů, jako jsou poruchy učení, řečové vady nebo chování. Náš ped. tým pomáhá dětem zvládat různé psychologické a emocionální problémy, zatímco s logopedkou se zaměřujeme na diagnostiku a terapii řečových a komunikačních poruch.

Holistický rozvoj dítěte

Výuka programování od první třídy pomáhá dětem rozvíjet kreativitu, kritické myšlení, logické uvažování a řešení problémů. Tento přístup také přináší výhody v oblasti matematiky, vědy, technologií a podnikání. Výuka programování umožňuje dětem se seznámit s novými technologiemi a rozvíjet svou digitální gramotnost, což je důležité pro úspěch v moderní společnosti. Celkově tedy výuka programování od první třídy přináší mnoho výhod a pomáhá dětem připravit se na budoucí kariéru.

Jak to u nás vypadá

No items found.