Vítejte ve FLOW 🧡Zápisy prvňáčků
3. a 4. dubna 2023


Flow team

Jsme plně akreditovaná základní škola pod MŠMT.

FLOW je bilingvní, projektově orientovaná základní škola v pražských Holešovicích.
Naším cílem je připravit vaše děti na rychle se měnící svět a budoucnost plnou neznáma.

skola flow
Bulb Icon - Education X Webflow Template

Proč Flow?

Vizí školy FLOW je vytvořit komplexní systém kontextového vzdělávání a holistického rozvoje dětí pro budoucnost plnou složitostí a nejednoznačností. Cílem školy je nabídnout dětem rozvoj kognitivních dovedností, práci s emoční inteligencí, schopnost spolupráce a sociálních dovedností a celkový well-being.

Check Icon - Education X Webflow Template

Co nabízíme?

Základní škola FLOW nabízí future–ready, projektově orientovaný vzdělávací program pro základní školy, postavený na tom nejlepším z moderních směrů a kombinující ověřené vzdělávací a výchovné metody a strategie z oblasti didaktiky, psychologie, přírodních a humanitních věd s podporou moderních technologií.

Team Icon - Education X Webflow Template

Pro koho Školu FLOW stavíme?

Jsme partnerem především pro uvědomělé rodiče, pro které je vzdělání jejich dětí investicí a chtějí se na něm aktivně podílet.

Jak chceme pracovat?

Škola FLOW v současnosti nabízí výuku pro 1. – 4. ročník prvního stupně základní školy. Přirozeně a plynule bude rozvíjena v úplnou školu, tedy 1. – 9. ročník základní školy. V jedné třídě se vzdělávají děti z více ročníků – věkově heterogenní skupiny.

Unikátní je napojení osnovy školy s moderními technologiemi 3D tisku, virtuální a rozšířené reality, kreativní tvorby v oblasti animací, fotografie, zvuku i obrazu a programování. Kromě pedagogů budeme intenzivně spolupracovat s odborníky na rozvoj všech klíčových kompetencí a dovedností. Propojujeme teoretické základy s reálným světem mimo školní prostředí.

flow
flow

V čem jsme jiní?

Náš vzdělávací program je realizován prostřednictvím projektů, díky kterým si žáci každý rok prohlubují klíčové kompetence a znalosti z jednotlivých vzdělávacích oblastí.

Obsahy projektů jsou kombinací kvalitních vzdělávacích metod a strategií vznikajících v České republice (Hejného metoda poznání matematiky, metoda genetického čtení podle pedagoga Josefa Kožíška) a v zahraničí (Khan academy, montessori pedagogika). I my, škola FLOW, vytváříme vlastní vzdělávací metody, strategie a aplikace.

Líbí se vám náš přístup?
Jste se stávající školou nespokojení?
Zvažujete přestup?

Zveme Vás na pravidelné setkání nebo online webináře s vedením školy, na kterých podrobně probereme vaše dotazy a mnohem více okolo možného  přestupu vašeho dítěte do Flow ve školním roce 2022/2023.

Práce u nás

Ve Flow pedagog pracuje ve stylu T-Shaped týmů, které kdysi prezentoval Tim Brown, zakladatel a šéf IDEO a jeden z průkopníků Design Thinkingu na světě.

Jaká je naše strategie?

Jaké vzdělávací projekty jsou pro děti připraveny?

Jak bude probíhat den? Jaký bude rozvrh?

Jaké je prostředí školy a jaké jsou kapacity tříd?

Jak je zařízeno na škole stravování?

Kdo bude na škole učit? Jaký je pedagogický tým?

Jaké je školné?

Naši partneři

flowflowflowflowflowflowflowflowflow