Zápis pro školní rok 2024/2025 se koná ve dnech 3., 6. a 10. dubna 2024

ŘÁDNÝ TERMÍN ZÁPISU
Ve dnech 3., 6. a 10. dubna 2024
Flow team

Jsme akreditovaná základní škola

Projektová výuka se zaměřením na digitální gramotnost a rozšířenou výukou AJ.
Naším cílem je připravit vaše děti na rychle se měnící svět a budoucnost plnou neznáma.

V čem jsme unikátní?

img

Projektově orientovaný vzdělávací program

klademe důraz na praktickou aplikaci znalostí a dovedností v rámci projektových aktivit. Žáci se podílejí na plánování, realizaci a vyhodnocování projektů, což jim umožňuje rozvíjet kreativitu, inovativnost, týmovou spolupráci a řešení reálných problémů. Tento přístup nabízí dětem možnost rozvoje klíčových kompetencí, které jsou potřebné pro úspěšnou kariéru a život v současné společnosti.

Programování od první třídy

Výuka programování od první třídy pomáhá dětem rozvíjet kreativitu, kritické myšlení, logické uvažování a řešení problémů. Tento přístup také přináší výhody v oblasti matematiky, vědy, technologií a podnikání. Výuka programování umožňuje dětem se seznámit s novými technologiemi a rozvíjet svou digitální gramotnost, což je důležité pro úspěch v moderní společnosti. Celkově tedy výuka programování od první třídy přináší mnoho výhod a pomáhá dětem připravit se na budoucí kariéru.

img
img

Dovednosti pro 21. století

V 21. století jsou pro děti klíčové dovednosti, které jim umožňují přizpůsobit se rychle se měnícím podmínkám. Adaptabilita, odolnost vůči stresu ze změn a schopnost prezentovat před lidmi jsou velmi důležité. Děti by také měly být schopné pracovat s mentálními modely a umět se vypořádat s chybami a selháními. Tyto dovednosti jsou klíčové pro úspěch v rychle se měnícím světě, kde se objevují nové technologie a nové způsoby práce. Děti, které se naučí tyto dovednosti, budou schopné úspěšně řešit problémy, spolupracovat s ostatními lidmi a dosáhnout svých cílů v životě

Psychologická
a logopedická podpora

V kontextu základní školy a práce s dětmi jsou psychologická a logopedická podpora důležité pro zvládání různých problémů, jako jsou poruchy učení, řečové vady nebo chování. Náš ped. tým pomáhá dětem zvládat různé psychologické a emocionální problémy, zatímco s logopedkou se zaměřujeme na diagnostiku a terapii řečových a komunikačních poruch.

img
img

Holistický rozvoj dítěte

Výuka programování od první třídy pomáhá dětem rozvíjet kreativitu, kritické myšlení, logické uvažování a řešení problémů. Tento přístup také přináší výhody v oblasti matematiky, vědy, technologií a podnikání. Výuka programování umožňuje dětem se seznámit s novými technologiemi a rozvíjet svou digitální gramotnost, což je důležité pro úspěch v moderní společnosti. Celkově tedy výuka programování od první třídy přináší mnoho výhod a pomáhá dětem připravit se na budoucí kariéru.

Jak to u nás vypadá

No items found.
Používáme cookies. Díky nim vám správně fungují naše webové stránky. Pomáhají nám také správně vyhodnocovat úspěšnost jednotlivých stránek a neustále je zkvalitňovat.