Petr Mára a Marv Shamma: smysl života je pomáhat!

February 17, 2024

Marva vnímám jako člověka, který se dokáže zakousnout do nápadu a jde za ním, dokud ho nepřetvoří v realitu. Absolutní problem-solver - problémy nejsou od toho, aby nás zastavily, ale abychom je brali jako výzvu k řešení. A tento motiv je za mě cítit celým rozhovorem, ať už se bavíme o dětství, které bylo poznamenáno válkou, dospíváním v ČR nebo startupech či jeho novému projektu - škole Flow.

–Petr Mára